Binnenkort komt hier de nieuwe website van:

Vledderveen (Drenthe)

Deze website komt tot stand door samenwerking tussen Plaatselijk Belang Vledderveen en het dorpscentrum de Heidehoek.

Plaatselijk Belang Vledderveen

Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de dorpsbewoners in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:

  • Het bespreken van plaatselijke en andere vraagstukken met de betrokken instanties, zoals de gemeente;
  • Het mede organiseren van activiteiten in het dorp;
  • Het onderhouden van contacten met verwante verenigingen en groeperingen;
  • Het betrekken van de dorpsbewoners bij het nemen van beslissingen t.a.v. het dorp, zoals bij de verlichting en evt. bebouwing.

De actieve dorpsbelangenverenigingen spelen een belangrijke communicatieve rol en zijn de spreekbuis met de gemeente Westerveld.
U kunt daar als inwoner gebruik van maken. Begin 2001 heeft het college een convenant gesloten met alle verenigingen van Plaatselijk Belang. De hierin genoemde afspraken hebben tot doel de communicatie tussen bestuur en de verschillende dorpen van de gemeente Westerveld te verbeteren en te versterken.

Post kunt u richten aan:
Yolande van Schijndel
P.W.Janssenlaan 32
8385 GB Vledderveen
E-mailadres: plaatselijkbelangvledderveendr@gmail.com

Dorpscentrum de Heidehoek

In het midden van ons bruisend dorp staat het dorpscentrum “de Heidehoek”. De Heidehoek biedt onderdak aan allerlei activiteiten.
Voor meer informatie over het dorpscentrum kunt u terecht op:
www.dorpcentrumdeheidehoek.nl/