11 burgerhulpverleners en 10 inwoners die kunnen reanimeren in Vledderveen 

13 maart 2024

Afgelopen twee weken hebben 17 inwoners van Vledderveen de door Plaatselijk Belang Vledderveen georganiseerde (herhalings-) cursus “Reanimatie en bediening AED” gevolgd. Hiermee heeft Vledderveen nu in totaal 11 burgerhulpverleners die bij een hartstilstand kunnen worden opgeroepen en kunnen optreden. Daarbuiten zijn er nog 10 inwoners die de cursus hebben gevolgd maar niet als burgerhulpverlener willen worden ingezet, maar op zullen treden als een hartstilstand in hun omgeving voorkomt.

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt. 

Mocht u iemand aantreffen die bewusteloos is en niet meer ademt, bel dan zo snel mogelijk 112 zodat de burgerhulpverleners in de buurt gealarmeerd worden. (Zie knop hieronder)

De cursus, die door een professionele instructeur wordt gegeven, duurt 1 avond en wordt door Plaatselijk Belang Vledderveen betaald. Mocht u ook interesse hebben, geeft u zich dan op voor de cursus van maart volgend jaar via

Plaatselijk Belang Vledderveen bedankt Beate Moeken voor de organisatie van de cursus en Andre Jutte voor het onderhoud van de AED.