Bezoek burgemeester en wethouders aan Vledderveen

23 december 2016

Op maandag 14 november bezochten burgemeester Jager en de wethouders Smidt en Van Schelven PB. PB had voor deze avond vertegenwoordigers van alle verenigingen en stichtingen in Vledderveen, evenals vertegenwoordigers van de werkgroepen uitgenodigd.

In totaal waren 21 personen aanwezig. Nadat alle aanwezigen zich hadden voorgesteld, heeft Vledderveen zich die avond gepresenteerd. Alle aanwezigen hebben een beeld geschetst van de vereniging/stichting of werkgroep die zij vertegenwoordigden, waarbij het aandeel van alle vrijwilligers prominent werd benoemd. Harry Veldhuizen gaf in het kort een overzicht van de geschiedenis van Vledderveen.

Hierdoor kregen de burgemeester en wethouders een aardig inzicht van de activiteiten en historie van Vledderveen. De burgemeester haalde het artikel in het NRC aan en vertelde zich te kunnen vinden in de inhoud, wat ook voor de gemeente inspanning vereist.

Gedurende de avond werden de u bekende onderwerpen zoals: Wateroverlast, Glasvezel, bouwgrond, gaswinning Wapse, schoolgebouw, GSM-bereik, afval, bladkorven etc. besproken. Er kwamen uiteraard geen kant en klare oplossingen maar wel een luisterend oor en de belofte van aandacht aan genoemde onderwerpen. De bestuurders attendeerden nog eens op de subsidie die voor vele projecten klaarliggen.

Aan het einde van de avond bleken burgemeester en wethouders onder de indruk te zijn van de activiteiten in Vledderveen en beloofden een herhaling van deze bijeenkomst over twee jaar.