Biljartclub heeft een een digitaal scorebord aangeschaft.

6 november 2023

De biljartclub/soos van dorpshuis de Heidehoek heeft dankzij financiële bijdragen van zowel
Plaatselijk Belang alsmede van het Dorpshuis een digitaal scorebord kunnen aanschaffen.
Hier wordt sinds enkele weken gebruik van gemaakt en het blijkt, zoals verwacht, een duidelijke
aanwinst voor dit wekelijkse sportieve en gezellige gebeuren te zijn.
Zowel spelers als toeschouwers kunnen het spel op deze wijze goed volgen.
Wellicht een mooie aanleiding voor dorpsbewoners om op de donderdagmiddag eens een kijkje te
nemen bij dit gebeuren. Iedereen is van harte welkom!
De biljarters zijn de gulle gevers, die deze aanschaf mogelijk maakten, hier zeer dankbaar voor.