Gaswinning VDW

18 september 2023

Van 14 april tot en met 25 mei 2023 lag de aanvulling MER-fase I en IEA ter inzage voor het project Gaswinning VDW. Iedereen kon op de aanvulling reageren door het indienen van een zienswijze binnen deze periode.
In totaal zijn er 81 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in de inspraakbundel die te downloaden is via 

De reactie van Plaatselijk Belang Vledderveen staat vermeld onder nummer 202301286.
Inmiddels heeft Vermilion, zoals bekend, besloten alleen nog de locaties 7 (met de vier varianten) en 5 nader te onderzoeken en de andere locaties uit te sluiten. (zie berichten op deze website rond 8 juni 2023)

Plaatselijk Belang Vledderveen heeft staatssecretaris Vlijbrief uitgenodigd om Vledderveen te bezoeken om het kwetsbare gebied in en rond Vledderveen te aanschouwen en de petitie in ontvangst te nemen. Jammer genoeg heeft Plaatselijk Belang nog steeds geen reactie op dit verzoek ontvangen. Plaatselijk Belang zou graag zien dat de staatssecretaris aan dit verzoek voldoet voordat hij wel of geen voorkeurslocatie aanwijst.