Grondprijzen Westerveld 2019

29 mei 2019

De gemeente Westerveld heeft in april 2019 de Grondprijzenbrief 2019 goedgekeurd. Zie bijgaande link.

De exacte grondprijs voor Vledderveen moet nog worden vastgesteld, maar bij de afdeling grondzaken van de gemeente Westerveld gaat men er vanuit dat die prijs ongeveer gelijk zal zijn aan de prijzen voor bouwgrond in Zorgvlied.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/CVDR624307/CVDR624307_1.html