Plaatselijk Belang Vledderveen overlegt over de openbare ruimte

16 april 2024

Op maandag 29 april 2024 heeft Plaatselijk Belang Vledderveen samen met een vertegenwoordiger van de Groenploeg een overleg met de gemeente over de openbare ruimte in Vledderveen. Heeft U op-/aanmerkingen of klachten over de openbare ruimte, zoals  over beplanting, straten, verlichting, wateroverlast, straatmeubilair etc., laat het dan weten via

Wij nemen dit dan mee in het overleg.