IJsclub “Nieuw Leven”

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Wim Gevers, voorzitter;
  • Marjan Stift; secretaris;
  • Ada Van de Eshof, penningmeester
  • Frank van der Meulen, en
  • Rene Oostra.

Contact

Voor vragen over lidmaatschap oid kunt u contact opnemen via de mail:

Lidmaatschapskaart IJsclub "Nieuw Leven" Vledderveen

De ijsclub beheert de schaatsbaan op de poel van Dien de Vrij.

“Nieuw Leven” is waarschijnlijk in 1925 opgericht. Helaas zijn er geen documenten, statuten, notulen e.d. van de eerste jaren meer beschikbaar. Het begin is dus in nevelen gehuld, dit jaartal is alleen uit overlevering bekend, rond1970 hebben toenmalige bestuursleden bij oud-leden navraag gedaan en de meeste antwoorden gaven aan dat de vereniging in het begin van het seizoen1925/1926 opgericht zou zijn. Sommigen gaven aan dat er rond 1880 ook al een ijsvereniging in Vledderveen geweest zou moeten zijn, eveneens getooid met de naam ”Nieuw Leven”. Een belangrijke doelstelling zou het zich inzetten voor de jeugd in het gebied geweest zijn. Deze vereniging heeft niet lang bestaan.

Lees en bekijk hier meer over de geschiedenis van de ijsclub.