Informatieavond gaswinning locatie 7.4.

1 juli 2024

Vermilion organiseert op 8 juli om 19.00 uur een bijeenkomst in het Dorpshuis Wilhelminaoord voor omwonenden van de beoogde boorlocatie 7.4. Deze zijn inmiddels door Vermilion per brief uitgenodigd. Er gaat die avond gesproken worden over de procedure en wat deze gaswinning betekent voor de omgeving.

Aanwezig zijn, naast Vermilion, ook vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK, een onafhankelijk gespreksleider en ecologen van Successie Natuurzaken.

Deze week heeft Plaatselijk Belang Vledderveen (PB) en de kerngroep van de omwonenden rond locatie 7.4 een voorgesprek met Vermilion gehad. Daar PB het belangrijk vindt dat alle belangstellenden aanwezig kunnen zijn, heeft Vermilion aangegeven dat ook andere belangstellenden kunnen komen, mits voor 6 juli 2024 aangemeld via: 

Overigens organiseert Vermilion en EZK in september 2024 wederom een informatiebijeenkomst waarbij omwonenden van VDW worden uitgenodigd. Nadere informatie hierover volgt.

Mocht je al specifieke vragen voor Vermilion hebben, dan kun je die aan Plaatselijk Belang Vledderveen ( ) van tevoren doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat deze tijdig bij de gespreksleider van de avond terecht komen.