Informatieavond gaswinning VDW

12 april 2024

Beste bewoners van Vledderveen,

Eerder al hebben we jullie bericht dat er weer een informatieavond over de mogelijke gaswinning uit VDW wordt gehouden.

Graag nodigen we jullie uit om hierbij aanwezig te zijn op

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor de omwonenden van de potentiële boorlocaties 7-1 tot en met 7-4. (tussen de Middenweg en Reeweg) Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Bij de projectgroep “Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen” leven er zorgen over de gaswinning, maar zeker ook over de manier waarop het Ministerie met de bewoners omgaat.

Op 10 april hebben we hierover een gesprek gehad met de staatssecretaris, Hans Vijlbrief.

Graag willen we op 22 april vertellen wat onze inzet was bij dit gesprek en wat dit gesprek voor de omwonenden van de mogelijke gaslocaties heeft opgeleverd.

Maar met dit gesprek met de staatssecretaris zijn we er nog niet. Er zullen vervolggesprekken met ambtenaren volgen.

Daarom willen we met de omwonenden verder praten over onze inzet bij die gesprekken: welke ideeën leven er in onze achterban?

Tot slot willen we graag horen wie van de omwonenden mee wil doen met de uitwerking van de plannen voor ieders “achtertuin”.