Kapel Eben Haëzer

Kapel “Eben Haëzer”

Aan de P.W. Janssenlaan ligt de “Eben Haëzer” kapel, een kerkje van de Hersteld Hervormde Gemeente.
In de kapel komt de gemeente iedere zondag samen. De evangelisatie telt 22 adressen. De leden komen uit de provincies Drenthe, Overijssel en Friesland. Zondag`s zitten ongeveer 50 mensen in het kerkje, van jong tot oud. Tijdens de vakantieperiode kan een zaaltje worden bijgetrokken en ligt het bezoekersaantal soms zelfs boven de 100 personen.

Geschiedenis van de kapel

Het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was kerkelijk gesproken een woelige tijd. Grote groepen maakten zich los van de toenmalige Hervormde kerk. De Gereformeerde kerken ontstonden.

Toch ging niet iedereen hierin mee. Hoewel zij het niet eens waren met het daar gehoorde Woord, wensten zij toch “Hervormd” te blijven. Op vele plekken in zuid-west Drenthe ontstonden hervormde kapellen. Op diverse plekken werden evangelisatieverenigingen opgericht.

Het Schapenhok

Het Schapenhok

Het Schapenhok

Het evangelisatiegebouw “Eben-Haëzer” te Vledderveen is onststaan doordat er rond het jaar 1889 een zekere heer Beek in deze omgeving werkzaam was als bijbelcolporteur. Deze kwam door dit werk in aanraking met de mensen in het arme dorpje Vledderveen. Hij hield alhier bijbellezingen in het huis van een zekere G. Smit.
Toen de ruimte in deze arbeiderswoning te klein was door de grote toeloop, werd er geld bijeen gebracht om daarmee een grotere ruimte te bouwen. Deze inzet werd beloond en zo verrees er een houten lokaal, in de volksmond ook vaak “het schapenhok” genoemd. Dit gebouw met een rood pannendak werd voor de evangelisatiebijeenkomsten gebruikt tot op 11 oktober 1933. Op deze dag werd het gehele gebouw door storm verwoest. Men bouwde toen een stenen kerkje. Deze werd op 11 mei 1934 in gebruik genomen. Het eerste houten gebouw was eigendom van de heer Beek, die het met de oprichting van de evangelisatie-vereniging, welke plaatsvond op 29 september 1924, aan de vereniging heeft geschonken. De vereniging verkreeg Koninklijke goedkeuring op haar statuten op 11 september 1926.
Na de heer Beek werd de heer H. van Rheenen op 23 november 1930 benoemd als evangelist te Vledderveen. Hij heeft deze functie tot 12 oktober 1974 bekleed. Daarna hebben verschillende pastorale werkers, voor langere of kortere perioden, de evangelisatie mogen dienen. Vaak waren dat jonge mannen die zich voorbereidden op het ambt van predikant. Kandidaten die de Evangelisatie hebben gediend zijn onder andere: Bonte, Schouten, M. Aleman en D.C. Flapper.

Meer weten over de kapel en de gemeente? Klik hier.