Komt er een gaswinlocatie op 320 meter van bebouwde kom van Vledderveen met uitvalsweg naar de P.W. Janssenlaan?

17 april 2023

Zoals bekend heeft Vermilion het voornemen om een gaswinlocatie te bouwen in de omgeving van Vledderveen. 

In de MER-fase I en IEA werd duidelijk dat er 9 alternatieve locaties rond en in Vledderveen zijn bepaald voor deze gaswinlocatie.

Naar aanleiding van op-/aanmerkingen heeft Vermilion aanvullend locatie-varianten uitgewerkt voor de locaties 6 en 7.

Variant 6 ligt op 320 meter van de bebouwde kom, achter de boerderij P.W. Janssenlaan 41 te Vledderveen 

Variant 7 ligt nabij de oude NAM-locatie tussen de Middenweg en de Reeweg te Vledder.

In de MER fase 1 stond nog aangegeven dat de ontsluitingsweg van locatie 6 zou uitkomen op de Oostvierdeparten. Dat bleek een probleem voor de Kolonie van Weldadigheid. Omdat te voorkomen heeft men nu als locatie-variant, de ontsluitingsweg via het erf van eerdergenoemde boerderij aan de P.W. Janssenlaan 41, gepland.

Oftewel het belang van de bewoners van Vledderveen is ondergeschikt aan het belang van het Werelderfgoed.

Voor alle duidelijkheid. We spreken over alternatieve locaties. De staatssecretaris neemt voor a.s. zomer een beslissing over welke van de 9 alternatieve locaties en locatie-varianten uiteindelijk de voorkeurslocatie wordt.

Op dinsdag 18 april 2023 zal Plaatselijk Belang Vledderveen, op haar jaarvergadering, de plannen van Vermilion en het ministerie van EZK aan haar leden nader toelichten.