PB overlegt met gemeente over openbare ruimte

4 september 2023

Op 18 september 2023 heeft Plaatselijk Belang Vledderveen (PB) overleg met de gemeente over de openbare ruimte, dus over het openbaar groen, wegen/straten, fietspaden, trottoirs, verlichting ect. 
Heeft u op-/aanmerkingen over de openbare ruimte meldt dit via zodat PB deze voor kan leggen aan de gemeente.

Weet ook dat u problemen in de openbare ruimte door kan geven via een formulier op de website van de gemeente Westerveld of via telefoonnummer 140521