Plaatselijk Belang Vledderveen overlegt met staatssecretaris Vijlbrief over gaswinning VDW

12 april 2024

Op woensdag 10 april 2024 heeft de werkgroep: “Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen” van Plaatselijk Belang drie kwartier met staatssecretaris Vijlbrief kunnen spreken over de mogelijke gaswinning in en rond Vledderveen. Het gesprek vond plaats in het dorpshuis van Vledderveen. Tijdens het gesprek werd de staatssecretaris duidelijk gemaakt waarom Vledderveen tegen gaswinning is. Tevens werd hem de petitie “Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen” die door ongeveer 80 % van de volwassen Vledderveners is getekend, overhandigd. Geen draagvlak voor gaswinning in Vledderveen, dat was duidelijk.

Bij het gesprek waren ook Milieudefensie Westerveld, GasDrovF, een aantal ambtenaren van het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) en burgemeester Jager van Westerveld aanwezig.

Een belangrijk punt van gesprek was de “Afwegingsnotitie Voorkeursalternatief gaswinning VDW” die in december 2023 is gepubliceerd. In deze notitie heeft de staatssecretaris mijnbouwlocatie 7- 4 (tussen de Middenweg en Reeweg) als voorkeur aangewezen. Voor de werkgroep was deze keuze een verrassing. Degenen die het rapport hebben gelezen, komen eenvoudig tot de conclusie dat geen van de onderzochte locaties geschikt is voor een mijnbouwlocatie. Alle locaties worden op de onderzochte punten negatief tot zeer negatief beoordeeld. Het enige criterium dat de werkgroep uit het rapport kan halen is dat in de conclusie, uit het niets, als laatste zin staat geschreven:

 Een keuze voor locatie 7.4 zou daarmee een keuze zijn met de beste mogelijkheden voor natuurcompensatie en met het grootste draagvlak in de directe omgeving

Voor de werkgroep zijn beide aannames onjuist. Wij hebben het 14 omwonenden gevraagd, maar niemand was benaderd door Vermilion of EZK. Bovendien is de aanname van natuurcompensatie erg prematuur.

Na aandringen van de staatssecretaris werd door de ambtenaren toegegeven dat er geen gesprekken zijn geweest met omwonenden en derhalve niet gesteld kan worden dat er draagvlak in de directe omgeving is. De staatssecretaris raakte hier geïrriteerd over omdat juist het vertrouwen en de waarheid in dit soort processen essentieel is.

De conclusie van de staatssecretaris was (en hij gaf meteen opdracht aan zijn ambtenaren) dat er door Vermilion en EZK op korte termijn voorlichting aan de omwonenden moet worden gegeven over de keuze van de locatie. Dan moet duidelijk worden gemaakt welke argumenten er hebben gespeeld. Ook zal er dan geïnventariseerd worden hoe het met het draagvlak zit.

Zie:

Vledderveen heeft ‘goed gesprek’ met staatssecretaris over gaswinning: ‘Geeft vertrouwen’ – RTV Drenthe

Drenthe Nu – RTV Drenthe