BijOns ben je welkom
Plaatselijk Belang

Doelstelling

Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de dorpsbewoners in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden

  • Henk Koene – voorzitter
  • Janine van der Meulen – penningmeester
  • Ingrid Sturing – secretaris
  • Nico ten Boekel – webmaster
  • André Jutte
  • Bertha Gevers

Doel bereiken

De vereniging tracht dit doel, onder andere, te bereiken door:

  • het bespreken van plaatselijke en andere vraagstukken met betrokken instanties, zoals de gemeente;
  • het mede organiseren van activiteiten in het dorp;
  • het onderhouden van contacten met verwante verenigingen en groeperingen;
  • het betrekken van de dorpsbewoners bij het nemen van beslissingen ten aanzien van het dorp, zoals bij de verlichting en eventuele bebouwing.

Spreekbuis Gemeente

De actieve dorpsbelangenverenigingen spelen een belangrijke communicatieve rol en zijn de spreekbuis met de gemeente Westerveld.
U kunt daar als inwoner gebruik van maken. Begin 2001 heeft het college een convenant gesloten met alle verenigingen van Plaatselijk Belang. De hierin genoemde afspraken hebben tot doel de communicatie tussen bestuur en de verschillende dorpen van de gemeente Westerveld te verbeteren en te versterken.