Werkgroep Woonvisie

Deze werkgroep gaat onderzoeken of er in Vledderveen behoefte is aan nieuw te bouwen (levensbestendige) woningen.

De bedoeling is te laten blijken dat Vledderveen niet alleen voor jonge gezinnen aantrekkelijk is om te wonen, maar dit ook is voor starters en oudere inwoners. Om zoveel mogelijk gegadigden te bereiken zal dit initiatief ook buiten Vledderveen bekend worden gemaakt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een bouwkavel aan de Jodenweg dan horen wij graag van u.

Leden Werkgroep “Woonvisie”

  • Harry Veldhuizen
  • Gerhard v/d/ Brink
  • Henk Koene