Schadeafhandeling door gaswinning

6 juni 2023

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de gaswinning. Een van de negatieve effecten van de gaswinning is dat door de trillingen, aardbevingen en verandering van het grondwater, er schade aan woningen kan ontstaan. De Minister heeft daarom een Commissie in het leven geroepen waar gedupeerden terecht kunnen. Deze Commissie heeft eind mei een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor bewonersgroepen. Uit Groningen, Friesland en Drenthe waren bewonersorganisaties aanwezig. Plaatselijk Belang Vledderveen was er ook. Hierbij een verslag van die avond.

De Commissie onderzoekt na een melding of de schade veroorzaakt is door de gaswinning. Is dat het geval dan geeft de Commissie het advies om een schadebedrag aan de gedupeerde uit te keren. Vermilion, die in onze omgeving opereert, heeft toegezegd dan tot betaling van het bedrag over te gaan. In de afgelopen 2 jaar heeft de Commissie 176 meldingen ontvangen; nog geen enkele keer heeft de Commissie besloten dat er een vergoeding uitbetaald moet worden.
De Commissie benadrukte dat ze geheel onafhankelijk van de overheid te werk gaat en tot uitspraken komt. Toch is daar wel wat op af te dingen.
Zo moet de Commissie werken binnen de kaders van een reglement waarin bijvoorbeeld is vastgelegd in welke gevallen ze een schade gaan onderzoeken. Dit reglement is door de Minister opgesteld, waarbij hij eerst overlegd heeft met de mijnbouwondernemingen. Ook als het reglement veranderd wordt mogen de mijnbouwondernemingen daarover meepraten. Deze deal is door de Minister goedgekeurd. Telkens weer blijkt dat de Minister heel dicht bij de mijnbouwbedrijven staat.
De Commissie stelde dat voor hen de gedupeerde bewoners altijd het belangrijkste zijn. Toch moest ze bekennen dat hun positie en rechten minder goed geregeld zijn dan die van de mijnbouwbedrijven.
 
Er werd ook gesproken over het deskundigenbureau dat de Commissie regelmatig inschakelt om de woningen met schade te onderzoeken. De directeur van dit bedrijf vertelde eerder in een uitzending van Pointer dat er eerst naar allerlei andere oorzaken van de schade (veel zwaar verkeer langs het huis, slechte fundering, een oud huis, droogte in het gebied) wordt gekeken voordat de gaswinning als oorzaak van de schade wordt benoemd. Desondanks stelde de Commissie dat alle mogelijke oorzaken van de schade gelijkwaardig worden afgewogen.
Bewonersgroepen maken zich ook zorgen over de registratie van de bodembeweging: niet overal zijn voldoende peilpunten hiervoor. Bovendien zijn de registratiepunten van het KNMI niet altijd in werking. Op die manier wordt niet goed duidelijk of er bodembeweging heeft plaatsgevonden. En dus kan een schade aan een woning niet teruggeleid worden naar een aardbeving.
Wanneer er een aardbeving heeft plaatsgevonden en die leidt tot een schade aan de woning, moet binnen 1 jaar gemeld zijn. Dat vinden bewonersorganisaties niet terecht omdat schade vaak later ontstaat of opgemerkt wordt. De Commissie zegt wel over de grens van dat ene jaar heen te kijken en daar in haar advies een opmerking over te maken. Maar dat geeft de gedupeerde bewoner niet meer het recht op een vergoeding.
Het punt van de afvalwaterinjectie zoals in Nijensleek ook het geval is, werd aan de orde gesteld; helaas was er geen tijd om met de Commissie hierover door te praten.
Nog meer onderwerpen van bewonersorganisaties zijn niet goed besproken. De avond eindigde daarom wat onbevredigend.