Uitnodiging Informatieavond “Gaswinning Vledderveen”

26 april 2023

Op dinsdag 2 mei 2023 vanaf 19.30 uur houdt Plaatselijk Belang Vledderveen een informatieavond over de mogelijke gaswinning in en rond Vledderveen, in het dorpshuis te Vledderveen.

Het thema van de avond is 

                        GEEN GASWINNING IN KWETSBAAR VLEDDERVEEN
 
Zoals bekend heeft  “Vermilion Energy Netherlands B.V.”  het voornemen om in of rond Vledderveen voor maximaal 30 jaar een gaswinlocatie op te richten. In de nota Reikwijdte en Detailniveau en MER-Fase I van het RVO worden daarvoor 9 alternatieve locaties in en rond Vledderveen benoemd. 

Een van de locaties is nummer 6, die is gelegen tussen de P.W. Janssenlaan en de Grensweg, achter de boerderij aan de P.W. Janssenlaan 41. De aan- en afvoerweg naar deze gaswinlocatie is gepland via het erf van genoemde boerderij.  In de aanvulling op de MER-fase I van 14 april 2023 lijkt het erop dat locatie 6 een voorkeur krijgt.

Plaatselijk Belang Vledderveen is tegen gaswinning in dit kwetsbare gebied en dus ook locatie 6 is voor Vledderveen onaanvaardbaar.  Buiten het gevaar van aardbevingen, bodemdaling, schade aan onroerend goed en waterhuishouding zal een gaswinlocatie ook veel directe overlast veroorzaken voor de bewoners en omgeving. De overlast zal o.a. betrekking hebben op licht, geluid en zwaar transport.
We willen de avond afsluiten met het tekenen van een petitie die overhandigd zal worden aan staatssecretaris Vijlbrief. De staatssecretaris is door Plaatselijk Belang uitgenodigd om, voordat hij voor de zomer van 2023 de voorkeurslocatie aanwijst, in Vledderveen te komen kijken waarom gaswinning in Vledderveen geen doorgang moet vinden.