Uitnodiging openbare inschrijving projectbouw Vledderveen fase 2

12 april 2024

De gemeente Westerveld wil projectontwikkelaars en/of bouwers uitnodigingen zich in te schrijven voor het plangebied ‘Vledderveen fase 2’. Meer informatie over de gunningscriteria, gestelde eisen en grondprijs is te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/Vledderveenfase2


Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening woningbouw Vledderveen’ is onherroepelijk vastgesteld. In 2022 is de eerste fase van dit plan door middel van vrije kavels uitgegeven. Deze inschrijving heeft betrekking op fase 2 en betreft het noordelijk deel van het plangebied.

Bouw van maximaal 11 woningen
Het gaat om 3.145 m² uit te geven grond waarop maximaal 11 woningen kunnen worden gebouwd. Hierbij zijn verschillende woningtypes mogelijk, te weten vrijstaand, twee-onder-een-kap en aaneen gebouwd. Het plangebied is bouwrijp en de gemeente Westerveld wil deze fase uitgeven door middel van inschrijving als één locatie.

Gemeente maakt selectie uit alle inschrijvingen
Gedurende de inschrijfperiode van 10 april 2024 t/m 22 mei 2024 kunnen bouwers en projectontwikkelaars zich inschrijven via , t.a.v. de afdeling Grondzaken, o.v.v. ‘Inschrijving bouwgrond Vledderveen fase 2’.

Bij de inschrijving dient onder andere een schetsontwerp ingeleverd te worden. Het schetsontwerp moet aansluiten bij het geldende bestemmings- en beeldkwaliteitsplan.

Uit de ontvangen inschrijvingen wordt de hoogst scorende inschrijver geselecteerd en uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente over het schetsontwerp en de voorwaarden, met als doel het sluiten van een koopovereenkomst.

Meer weten of vragen?
Meer informatie over de gunningscriteria, gestelde eisen en grondprijs is te vinden op de gemeentelijke website. Voor vragen, opmerkingen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld Grondzaken via 14-0521 of .