Verenigingen

Verenigingen

Jeu de Boules

Jeu de Boules

Locatie? Dorpshuis De Heidehoek, Vledderveen Wanneer? Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur Kosten? Gratis Contactpersoon? Anne Bokhorst Telefoon: 0521381939 E-mail:

Werkgroep Historisch Vledderveen

Werkgroep Historisch Vledderveen

Website www.geschiedenis.vledderveendrenthe.nl Oprichting De werkgroep Historisch Vledderveen bestaat sinds 10 februari 2015. Op die dag heeft Harry Veldhuizen op verzoek van Plaatselijk Belang Vledderveen een presentatie gegeven van het door hem verzameld, historisch...

Stichting Dorpscentrum Vledderveen

Stichting Dorpscentrum Vledderveen

Doelstelling van de stichting is het instant houden en het (doen) gebruiken van een multifunctioneel centrum in Vledderveen, ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting, het welzijn, de ontwikkeling, de dienstverlening en het contact met overheden, beleidsinstanties en volksvertegenwoordiging.

Corsogroep Vledderveen

Corsogroep Vledderveen

In September 2014 hebben een 8 tal enthousiaste corso liefhebbers ”corsogroep Vledderveen” opgericht. Het is de bedoeling dat deze 8 de vaste kern vormen, daar om heen hopen we een heleboel enthousiaste lassers, kunstenaars, bloemschikkers, acteurs… eigenlijk iedereen die maar wil helpen!
Wij hebben er in ieder geval ontzettend zin in.

Hertenkamp

Hertenkamp

De Stichting heeft ten doel: de saamhorigheid onder de burgerij te bevorderen, contact te onderhouden met haar zusterverenigingen en waar nodig mede te werken aan plaatselijke evenementen en het exploiteren van hertenkampen en andere verblijfplaatsen voor dieren, met al hetgeen daartoe in de ruimste zin gerekend kan worden”.

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de dorpsbewoners in de ruimste zin van het woord.

Dartclub

Dartclub

Wanneer? Vanaf oktober, wekelijks op donderdag aanvang 19:15 uur. Voor wie? Dartclub Vledderveen zoekt nieuwe leden! Tussentijds instappen is bij ons altijd mogelijk.Voor meer info over de competitie neem contact op met de dartclub. Contact Ronnie...

Biljartvereniging

Biljartvereniging

Wij hebben een gezellige middag met elkaar waarbij fanatiek, maar sportief gebiljart wordt.