Verenigingen/stichtingen voor 1 september 2017 inschrijven voor “zwerfvuil prikken voor de clubkas”

17 augustus 2017

In juli 2017 hebben wij u bericht dat Plaatselijk Belang zich heeft ingeschreven voor het gemeentelijk project “Zwerfvuil prikken voor de clubkas”. Van de gemeente Westerveld hebben wij bericht ontvangen dat het project ons is toegewezen.

Deze toewijzing betekent dat Plaatselijk Belang van 1 september 2017 tot 1 september 2018 verantwoordelijk is voor het opruimen van zwerfvuil uit bermen van 9 kilometer weg, in en om Vledderveen. (Zie begaand kaartje waar de wegen, die schoongemaakt moeten worden, aangegeven zijn in het rood). Voor het gedurende 1 jaar opruimen van zwerfvuil ontvangt Plaatselijk Belang op 1 september 2018,  1500 Euro. Dit is 125 Euro per maand. 

Plaatselijk Belang wil dit project en inkomsten doorgeven aan verenigingen/stichtingen van Vledderveen. Verenigingen kunnen zich opgeven, om gedurende 1 of meer maanden dat zwerfvuil op te ruimen voor een vergoeding van 125 Euro per maand. Dat geld moet wel besteed worden aan de inrichting of het onderhoud van het eigen gebouw/lokaal van die stichting of vereniging. B.v. de dartclub kan het geld gebruiken voor nieuwe dartboard, de kookclub b.v. voor nieuwe kookspullen, het hertenkamp b.v. voor het onderhoud of de inrichting van het Hertenkamp, Jeugdwerk b.v. voor nieuwe geluidapparatuur, werkgroep Ouderenzorg voor het “Huiskamerproject” etc.

Plaatselijk Belang wil graag voor 1 september 2017 weten welke vereniging zwerfvuil wil opruimen en hoeveel maanden. Graag daarbij aangeven waar het geld aan besteed wordt. Plaatselijk Belang zal beoordelen of de aanvraag voldoet aan de door de gemeente gestelde regels. Mochten er meer dan 12 aanvragen komen dan zal Plaatselijk Belang een verdeling maken.

Wij vernemen graag uw belangstelling via zodat er een schema gemaakt kan worden.

Route Zwerfvuil

route zwerfvuil

Belangrijkste spelregels

(Voor de volledige tekst zie website gemeente Westerveld.)

  • Het zwerfvuil wordt gescheiden ingezameld: PMD (plastics, metalen en drankenkartons) en restafval.

  • wanneer tijdens een zwerfvuilactie een ‘dumping’ wordt gevonden – grote hoeveelheden of grote voorwerpen die niet in de vuilniszak mee kunnen – wordt er een melding gedaan bij de gemeente.

  • De zakken met zwerfafval worden maandelijks opgehaald door de buitendienst van de gemeente.

  • De gemeente stelt voor de pilot per maatschappelijke organisatie vuilniszakken, een aantal prikkers/grijpers én veiligheidshesjes beschikbaar

  • Wanneer de maatschappelijke organisatie er in slaagt, het gehele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route van 9 kilometer zwerfvuilvrij te houden, ontvangt de organisatie in september 2018 € 1500,-.

  • De ontvangen vergoeding moet geïnvesteerd worden in of aan het eigen gebouw van de maatschappelijke organisatie.

  • Wanneer het hele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route zwerfvuilvrij wordt gehouden, wordt de volledige vergoeding uitbetaald. Wanneer de overeenkomst tussen gemeente en maatschappelijke organisatie na bijvoorbeeld een half jaar ontbonden wordt, wordt een deel van de vergoeding uitgekeerd de gemeente controleert de route regelmatig.

  • Wanneer de prestaties achterblijven bij de afspraken, volgt een gesprek. Bij herhaaldelijk constateren van onvoldoende of slechte prestaties, kan de gemeente beslissen tot een beperking van de vergoeding. Maar hiervan gaan we uiteraard niet uit!

 Stap 1 is natuurlijk om geen vuil weg te gooien, maar in een daarvoor bestemde afvalbak/container te doen.