Voorkeur boorlocatie gas en verdere voortgang

15 januari 2024

Zoals bekend heeft (demissionair) staatssecretaris Vijlbrief kortgeleden bekend gemaakt dat hij locatie 7.4 heeft aangewezen als de voorkeurslocatie voor de aanleg van een boorlocatie. (Zie bericht op deze website van 29-12-2023) 

De motivatie van dit besluit is te lezen in de “Afwegingsnotitie” via de link 

Afwegingsnotitie-voorkeursalternatief-Gaswinning-VDW.pdf (rvo.nl)

Ondanks genoemde notitie blijven er veel vragen over. Plaatselijk Belang Vledderveen heeft daarom op 7 maart 2024 een overleg met ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op 25 april 2025 een overleg met genoemde staatssecretaris waarbij tevens de door velen getekende petitie “Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen” zal worden aangeboden.

In maart of april zal Plaatselijk Belang Vledderveen samen met Milieudefensie Westerveld nogmaals een voorlichtingsavond geven voor geïnteresseerden in de mogelijke gaswinning vanuit locatie 7.4. Deze avond zal op een nog nader te bepalen datum en tijdstip worden gehouden in het dorpshuis van Vledderveen. Mocht u nu al vragen hebben, stel die dan via 

Plaatselijk Belang Vledderveen zal uw vragen dan meenemen in genoemde overleggen en zo mogelijk beantwoorden op de voorlichtingsavond.