Werkgroep Historisch Vledderveen

Website

Oprichting

De werkgroep Historisch Vledderveen bestaat sinds 10 februari 2015. Op die dag heeft Harry Veldhuizen op verzoek van Plaatselijk Belang Vledderveen een presentatie gegeven van het door hem verzameld, historisch materiaal van en over Vledderveen.
Tijdens die avond, die door ruim 70 personen werd bezocht, heeft Plaatselijk Belang aangegeven dat zij van plan was om een historische werkgroep op te richten, die de geschiedenis van Vledderveen verder uit zou diepen en vastleggen. Aan de aanwezigen werd gevraagd wie deelnemer van de werkgroep wilden worden en er werd tevens verzocht om foto’s, filmpjes, brieven of verhalen van en over Vledderveen aan te leveren.

Leden

Vanaf dat moment bestaat de werkgroep Historisch Vledderveen uit:

Harry Veldhuizen, Henk Dolstra, Jos Walta, Martie Hoogeveen, Piet de Geus en Henk Koene.

Doelstelling

De doelstelling van de werkgroep is de geschiedenis van Vledderveen te beschrijven vanaf het verre verleden tot aan het heden.

Er bestaat natuurlijk al het boek “Van zoden steken tot kabel –tv”, dat in maart 1977, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Plaatselijk Belang, was uitgegeven, maar dit boek geeft inzicht in het leven in Vledderveen vanaf de oprichting van Plaatselijk belang in 1947 t/m 1977. De inhoud van dat boek wordt zeker meegenomen door de leden van de werkgroep.

Na de oprichting van de werkgroep was het de bedoeling om in 2018, het jaar dat de Maatschappij van Weldadigheid haar 200-jarig bestaan zou vieren, een boekje over de geschiedenis van Vledderveen uit te geven. Echter werd in 2017 bij de leden van de werkgroep duidelijk dat de geschiedenis van Vledderveen omvangrijker is dan gedacht en dat het boekje nog wel enige tijd op zich zou laten wachten. Binnen de werkgroep is men gaan zoeken naar een oplossing en langzaam groeide het idee om geen boekje uit te geven, maar de geschiedenis als een soort groeidocument op een website te zetten. Bovendien ontwikkelde zich ook het idee om een soort museum over de geschiedenis van Vledderveen te starten in de hal van de voormalige lagere school “De Heidehoek”. De website is 5 januari 2019, met subsidie van de gemeente Westerveld, online gegaan met een gedeelte van de geschiedenis van Vledderveen. De website zal steeds aangevuld worden met informatie die uit archiefonderzoek of andere bronnen naar boven is gekomen. Het museumpje zal in 2019 worden geopend.

U kunt die site hier bezoeken:

geschiedenis.vledderveendrenthe.nl

Bijeenkomsten en verzamelen materiaal

De werkgroep komt eens in de twee maanden bijeen om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Voor het verzamelen van materiaal bezoeken leden van de werkgroep de archieven van o.a. de gemeente Westerveld, Provincie Drenthe en Friesland, de Maatschappij van Weldadigheid en worden er gesprekken gevoerd met personen die herinneringen hebben aan vervlogen tijden. Bovendien wordt hard gezocht naar foto’s en/of filmpjes van bewoners of activiteiten in Vledderveen.

Contact

Mocht u op- en/of aanmerkingen, foto’s, video’s, brieven en/of verhalen over Vledderveen hebben, dan horen wij dat graag van u via

of via de leden van de werkgroep.